• image

    TELEFON

    0212 691 04 54
  • image

    ADRES

    Şamlar Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:2 Başakşehir-İstanbul

Kalite Güvence

Döv Has Çelik Dövme Sanayi olarak ilk hedefimiz tek seferde doğru ve kaliteli ürün üretebilmektir. Üretime geçmeden önce yapılması gereken bütün kalite yöntemleri (APQP, FMEA, PPAP) uygulandıktan sonra üretime geçiş sağlanmaktadır.

Döv-Has Çelik Dövme A.Ş. de üretim esnasında ve sevkiyat öncesi, boyutsal ölçüm ve kontroller, bilgisayar destekli metalografik inceleme (mikro yapı, mikro temizlik, tane büyüklüğü v.s) sertlik ölçüm, lif yapısı kontrolü gibi test ve kontroller müşteri istekleri, yasal gereklilikler ve uluslar arası standartlara göre, kalibrasyonu yapılmış ekipmanlar ile titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Kalite Kontrol Uygulamarı
  1 - Giriş Kalite Kontrol
     
Satın alınan ürün, malzeme, hizmet veya teçhizat kalitesi, belirlenmiş satın alma gerekliliklerine göre muayene ve kontrol edilerek güvence altına alınır. Giriş Kalite Kontrol faaliyetleri 3 ana grupta toplanır:
     
1. Hammadde Kontrolü
2. Montaj Malzemelerinin ve Fason Ürünlerin Kontrolü
3. Sarf Malzemelerin Kontrolü
     
2 - Proses Kontrol
     
Dövme ve Talaşlı İmalat bölümlerinde üretilen ürünlere üretim prosesi esnasında proses kontrolleri (ara kontroller) uygulanır. Bu kontroller ana hatları ile şunlardır:
     
1. Dövme Proses Kontrolü
2. Manyetik Çatlak Kontrolü
3. Isıl İşlem Proses Kontrolü
4. Talaşlı İmalat Proses Kontrolü
5. Ultrasonik Çatlak Kontrolü
     
3 - Son Kontrol
     
Dövme ve talaşlı imalat bölümlerinde üretilen tüm ürünler, müşterilere gitmeden önce 100 görsel ve her ürün için belirlenen son kontrol kriterlerine göre ölçüsel kontrolden geçirilir ve onaylanır.
     
4 - Seri İmalat Partisine Yol Verme
     
Her bir seri imalat partisinin ilk parçaları kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra seri imalat başlatılır. Bu amaçla yapılan kontrol ve onaylar 5 grupta toplanır:
     
1. Dövme Seri İmalat Partisine Yol Verme Onayı
2. Isıl İşlem Prosesine Yol Verme Onayı
3. Ultrasonik Çatlak Kontrolü Prosesine Yol Verme Onayı
4. Manyetik Çatlak Kontrolü Prosesine Yol Verme Onayı
5. Dövme Parçalarda Lif Yapısı Onayı (İlk numunelerde)